O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „MAG” jest firmą rodzinną, która powstała w marcu 1995 r. jako działalność gospodarcza. Założycielem firmy jest Maciej Gałązka...

(...)absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego i Specjalnego „Metroprojekt” jak i w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Cieplnych, gdzie przez 20 lat pracował kolejno na etacie inżyniera budowy, kierownika robót, zastępcy kierownika Dużej Grupy Robót, Głównego Specjalisty ds. technicznych, wiceprezesa oraz prezesa firmy. W tym czasie brał bezpośredni udział w realizacji i nadzorze m.in. magistrali sieci cieplnych Nadwiślańska cz. I i II, St. Zjednoczonych cz. II Bis, Anińska, Targówek Przemysłowy Bis, Szaserów, Toruńska, oraz licznych odgałęzień i przyłączy.

W roku 1995 podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno-Budowlanych „MAG” w charakterze kierownika robót, będąc jednocześnie współwłaścicielem firmy odpowiedzialnym za sprawy techniczne. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na zbudowanie prężnie działającego średniej wielkości przedsiębiorstwa, dysponującego wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów, techników oraz innych pracowników, posiadających wszelkie uprawnienia i certyfikaty niezbędne do należytego wykonywania powierzonych im zadań. Gwarantuje to najwyższą jakość oraz terminowość oferowanych usług.

P.R.I.-B. „MAG” uczestniczyło w budowie prestiżowych obiektów na terenie Warszawy takich jak Stadion Narodowy i Most Północny.

W ostatnich latach firma zrealizowała m.in. następujące przedsięwzięcia:

  1. Przebudowa sieci cieplnej 2xDn 400 dla inwestycji Złote Tarasy w Warszawie

  2. Budowa sieci cieplnych 2xDn 300 ÷ 80 długości ponad 1 km dla C.H. Arkadia w Warszawie

  3. Przebudowa magistrali cieplnej 2xDn 800 dla Stacji Toyota przy ul. Wolskiej i dla inwestycji „Towarowa Park” przy ul. Prostej w Warszawie

  4. Sieci cieplne, kanalizacyjne i wodociągowe przy Rozbudowie Międzynarodowego Dworca Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie o łącznej wartości robót przekraczającej 4 mln zł

  5. Roboty instalacyjne przy budowie fundamentów dla Stadionu Narodowego w Warszawie

  6. W ramach budowy Mostu Północnego w Warszawie - przebudowa magistrali cieplnych: 2xDn 800 w ul. Modlińskiej, 2xDn 600 w Myśliborskiej, 2xDn 500 w ul. AK Kampinos oraz roboty kanalizacyjne i wodociągowe o łącznej wartości robót przekraczającej 12 mln zł

Przedsiębiorstwo od lat jest uznanym wykonawcą działającym na zlecenie SPEC S.A. (obecnie DALKIA Warszawa S.A.) przy budowie i przebudowie magistrali ciepłowniczych, sieci rozdzielczych, licznych przyłączy oraz komór ciepłowniczych.