Oferta

Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest budowa infrastruktury ciepłowniczej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Wykonujemy m. in. następujące prace:

  • budowa sieci i magistrali ciepłowniczych w technologii tradycyjnej oraz preizolowanej

  • przyłączanie do istniejącej sieci cieplnej wszystkich nowych Odbiorców w ramach wspólnie zawartych umów przyłączeniowych

  • budowa komór ciepłowniczych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych

  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych

  • budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej oraz deszczowej

Świadczymy usługi na terenie miasta Warszawy oraz okolic.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!